... od 1. 11. 2016 nastaly podstatné změny u daně z nabytí nemovitostí?

To, o čem se dlouho spekulovalo, se stalo skutečností. Počínaje datem 1.11.2016 vešla v platnost novela zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí, která zavádí zásadní změnu při platbě této daně. Nově je povinnost podat daňové přiznání a uhradit daň POUZE na straně kupujících. Ruší se tím možnost smluvních stran dohodnout se v kupní smlouvě, která ze stran bude poplatníkem. Zároveň se zcela ruší institut ručitele, což znamená, že prodávající neručí za dodržení daňové povinnosti kupujícími a finanční úřad po nich nebude vymáhat případnou dlužnou částku. 
 
Výše uvedeným datem vešla v platnost i další úprava daně z nabytí nemovitostí, a to část, týkající se osvobození u novostaveb. Dosud platné znění dávalo možnost uplatnit osvobození při prvním úplatném převodu stavby, a to do pěti let od kolaudace. Toto osvobození bylo možno uplatnit i u staveb v rozestavěném stavu. Nová úprava možnost osvobození sice zachovala, ale lze jej uplatnit pouze u staveb již zkolaudovaných.