...nový občanský zákoník nově řeší spory mezi sousedy?

Sousedské spory... U některých z Vás jistě denní realita, která Vám dokáže znepříjemnit jinak poklidný rodinný život. Víte, jaké jsou nejčastější důvody sousedských sporů, a jak je řešit?

1.      Větve a kořeny

Větve sousedova stromu zasahují na váš pozemek a roky o ně vedete boj, protože dotyčný celou dobu s nimi odmítal něco dělat? Vám však navíc stíní na záhony pod domem, a na nich tím pádem skoro nic neroste. Už je můžete sami odstranit. Kořeny sousedova stromu se k vám prodraly pod plotem a ničí například vaše cestičky. Nestačí však, aby vám prostě vadila jejich přítomnost, musí vám způsobovat škodu, popřípadě jiné obtíže. Zákon vám dále ukládá, abyste odstranění kořenů a větví provedli šetrně a ve vhodné roční době, tzn., abyste například odstraněním větví nezničili celý strom.

2.       Úroda a listí

Pokud vám ze sousedova stromu napadala na zem třeba jablka, jsou vaše, ale ze stromu je ani u přesahujících větví česat nesmíte. Podobně je však vaše i listí, které sem napadalo, pokud jste přímo nepřikročili k ořezání přesahujících větví, nemůžete od souseda chtít, aby listí odklidil, je to na vás. Výjimku tvoří veřejné pozemky - pokud listí napadá tam, měl by ho uklidit ten, jehož je strom.

3.      Cizí zvíře nebo míč na vašem pozemku

Na sousedův pozemek se můžete vypravit tehdy, pokud vám tam například zaběhlo zvíře nebo tam dětem spadl míč. Pokud byste například domácí zvířata vyháněli na cizí pozemek úmyslně a s vědomím, že si to jeho majitel nepřeje, šlo by o porušování zákona. Zrovna tak musíte počítat s tím, že pokud vaše zvířata, jedno, zda jste je vypustili úmyslně, nebo ne, způsobí nějakou škodu, budete ji muset nahradit. Se sousedy byste si rovněž měli umožňovat navzájem vstupovat na své pozemky, a to kvůli jejich údržbě - soused by vás například měl pustit na svou zahrádku, pokud budete chtít vyspravit zídku mezi nimi a podobně. Nelze si to však nárokovat každou chvíli.

    4. Voda z vašeho okapu teče k sousedovi

Úplně zakázané je svádět vodu z okapu na sousedův pozemek, tady nikdo nebude zkoumat, z jakého důvodu se tak děje, vodu si prostě musíte odvést jinam.

    5. Kdy vám soused nesmí kouřit do oken

Pokud by vás ale třeba i vzdálenější soused obtěžoval kouřem, který vám jde do oken, můžete se ohradit a on je povinen zjednat nápravu. Ovšem pouze pokud by jeho působení bylo nepřiměřené, protože topit bez kouře nelze. Proto nepřímé imise, mezi něž kouř patří, předpis zakazuje jen tehdy, pokud přesahují míru přiměřenou místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku (například, když soused pálí pneumatiky nebo mokré listí na zahradě).

     6. Příliš hluku odvedle

Hygienické hlukové normy omezují intenzitu hluku nejen v noci, ale i přes den. Pokud by pronikající hluk přesahoval od 6 do 22 hodin 40 decibelů a v noci 30 decibelů, lze se domáhat ochrany ve správním řízení, popřípadě v řízení přestupkovém. V krajním případě o ochraně rozhodne soud. Ten může uložit tomu, kdo hluk působí, aby se takového jednání zdržel. Zpravidla je nutný znalecký posudek, který intenzitu hluku změří a porovná s příslušnými hygienickými normami. Povolené limity jsou ale poměrně přísné, například 50 decibelů představuje normální nehlasitý hovor. Kouř, prach či třeba zápach k vám navíc mohou pronikat i z nějakého průmyslového podniku- pokud má úřední schválení a dodržuje normy, zavření závodu se nedočkáte, můžete však za svou újmu získat peněžní odškodnění, pokud se rozhodnete jít do sporu s podnikem.

     7. Cesta k domu přes cizí zahradu

Jedním z častých zdrojů svárů je užívání cesty přes pozemky, které mají soukromé majitele, a přitom se bez jejich využití nelze na některá místa dostat. Jde pak o takzvanou cestu nezbytnou. Není-li váš pozemek spojen s veřejnou cestou, můžete od souseda chtít, aby vám povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek. Pokud se nedohodnete, musíte se obrátit na soud, který zároveň vymezí její rozsah. Připravte se rovněž na to, že za cestu přes sousedův pozemek budete něco málo platit. Cestu, která byla zřízena, aby jste se dostali na své pozemky, musíte udržovat.

 

Zdroj:https://bydleni.idnes.cz/novy-obcansky-zakonik-06a-/dum_osobnosti.aspx?c=A140306_161959_dum_osobnosti_web