....s novým bytem můžete „koupit“ i dluhy předchozího majitele?

Jestliže v současnosti kupujete, nebo zvažujete koupi bytu do osobního vlastnictví, doporučuji Vám si od prodávajících před podpisek kupní smlouvy vyžádat písemné potvrzení správce domu, že na daném bytě neváznou žádné dluhy za služby. S novým občanským zákoníkem  totiž tyto závazky mohou přejít na Vás, jako nové majitele bytu.

 

Donedávna, pokud majitel bytu řádně za služby spojené s jeho užíváním neplatil, šly nedoplatky stále za tímto předchozím vlastníkem. Jedná se o např. poplatky za vodu, vytápění, náklady na provoz domu, nebo příspěvky do fondu oprav. Pokud tedy kupujete byt požadujte potvrzení o tom, jaké dluhy za platby vůči správci domu na bytu váznou, případně potvrzení o tom, že žádné takové dluhy neexistují.

 

Zatímco dříve prodávající musel své dluhy správci domu splatit, i poté, co byt prodal, nově je to tak, že prodávající ručí za úhradu těchto dluhů pouze tehdy, že je dluh uveden právě na potvrzení vydaném správcem domu, které k tomuto účelu vystaví. Z toho plyne,že od nového roku na kupujícího přecházejí všechny dluhy původního majitele bytu za platby, o kterých věděl, nebo o kterých se mohl dozvědět z potvrzení od správce domu.

 

Z nového občanského zákoníku není bohužel úplně jasné, zda dluhy přecházejí na nového majitele bytu automaticky ze zákona, tedy i bez ujednání mezi stranami v kupní smlouvě. To zřejmě vyjasní až rozhodovací praxe soudců. Proto doporučuji být obezřetný, případné pohledávky si včas zjistit a sjednat si jejich úhradu přímo z kupní ceny, např. zasláním z advokátní úschovy.

 

Pro své klienty samozřejmě všechny tyto potvrzení zajišťuji a dbám i na vyplacení případných závazků tak, aby koupě bytu byla co nejbezpečnější.

 

Pro případné dotazy k tomuto tématu nebo pomoci s vyřízením potřebných formalit mě kontaktujte.