….v zákoně existuje nový pojem „Právo stavby“?

Od ledna letošního roku platí, že nemovitost je vždy součástí pozemku, na kterém stojí. Díky tomu už není možné stavět na cizí parcele. Co ale dělat, když máte vyhlédnutý pozemek pro stavbu domu, obchodu, výrobní haly atd., ale majitel jej nechce teď, ani v blízké budoucnosti prodat? Nově tuto situaci můžete vyřešit zřízením tzv. práva stavby. Co si pod tímto pojmem představit? Uvedu jeden malý příklad:

 

Manželé Novákovi mají vyhlédnutý pozemek v centru města, na kterém by si rádi postavili relaxační centrum s restaurací, fitness a masážním salonem. Problém je, že majitel pozemek nechce prodat, jelikož předpokládá v budoucnu strmý růst jeho hodnoty. Proto se Novákovi dohodli s majitelem, že jim pozemek na základě práva stavby dočasně přenechá, aby tam realizovali svůj podnikatelský záměr. Majitel bude mít dál svůj pozemek a Novákovi můžou realizovat svůj podnikatelský záměr.

 

Právo stavby je tudíž v podstatě dohoda o zapůjčení pozemku k účelu výstavby. Lze si jej představit jako fiktivní parcelu, s níž lze právně nakládat jako se skutečným pozemkem. Z pohledu zákona se jedná o nemovitou věc, která se zapisuje do katastru nemovitostí. Můžete jej koupit, prodat, pronajmout, či dát do zástavy na získání úvěru. Platí se z něj daň z nemovitosti.

 

Právo stavby se sjednává na dobu určitou, nejvýše na 99 let. Po jeho skončení se stavba stane součástí pozemku a připadne tak do vlastnictví majitele pozemku, nedohodnou-li se strany jinak. Stavebníku náleží po zániku práva polovina aktuální tržní ceny stavby, pokud si strany nesjednají jinou úplatu, nebo formu vyrovnání.

 

Právo stavby není žádná novinky, je známé ze zahraničí i z naší minulosti. Umožňuje investovat na lukrativních pozemcích, které jejich vlastníci nechtějí prodat. Díky tomu povede k ekonomickému rozvoji v místech a lokalitách, které by jinak zůstali nevyužité.